Är ditt företag intresserade av att veta mer om företagspsykoanalys och hur det skulle passa just er?

 

Vi besöker gärna på arbetsplatsen eller så är ni välkomna att träffa oss i våra lokaler i Boden.

 

Boka in ett möte eller beställ vår broschyr här.

 

 

 

Företagspsykoanalys

 

 

 

Presentation

 

Företagspsykoanalys är en form av företagshälsovård som inriktar sig mot företagets psykiska hälsa.

 

Psykisk företagshälsovård behöver inte  betyda att fokus ligger på människor med psykisk ohälsa eller sjukdom, utan vi arbetar med företagspsykoanalysen som redskap för att finnas till med råd, stöd och hjälp för alla möjliga problemområden där människors psyke är involverat. Till exempel på områden där företagspsykoanalysen är användbar:

 

 • Konflikt på arbetsplatsen
 • Kollega i kris
 • Dålig stämning i grupp eller arbetslag
 • Alkohol- och drogproblem
 • Begynnande utmattningssyndrom
 • Låg arbetsmotivation
 • Sexuella trakasserier eller kränkningar
 • Ledarskapsutveckling
 • Handledning
 • Problemlösning
 • Stresshantering

 

Inse sammanhangen

 

Familjer och grupper består av individer. Individer formar familjer, organisationer och företag. Hur individen och gruppen relaterar till varandra bestämmer huruvida de fungerar bra eller mindre bra. Problem hos individen kan skapa bekymmer i gruppen och tvärtom.

 

Snabbt, effektivt och professionellt

 

Förståelsen för hur system som beskriver dessa relationer fungerar utgör en del av Wincent ABs spetskompetens. Utifrån den förståelsen kan vi hjälpa individer, grupper, organisationer och företag på många olika sätt. I det lilla såväl som det stora företaget kan psykisk ohälsa påverka de gemensamma resultaten. Bekymren kan ibland vara relaterade till enstaka individer eller beröra hela grupper.

 

Tidiga åtgärder med diskretion

 

Betydelsen av tidiga åtgärder när psykisk ohälsa först uppenbaras är viktig. Viktig därför att omständigheterna som föranledde ohälsan oftast pågått en tid. Beroende på den rådande situationen gör vi en analys av det aktuella problemområdet samt en åtgärdsplan som anpassas efter kundens behov. Vi arbetar bland annat med reflekterande processer och konsultation på systemisk grund som passar individer, små som stora grupper, arbetslag och ledningar.

 

Vårt koncept

 

Vi har i vårt långvariga arbete med psykisk ohälsa hos individer och grupper, kunnat konstatera att behoven av stöd och vägledning i företagen ökar alltmer. Förståelsen för psykiska sammanhang och problem har även den med tiden blivit allt större och tydligare.

 

Koppla samman relationerna

 

Företag börjar se vinsten av att snabbt och effektivt analysera och utvärdera den psykiska statusen vid uppkomna problemsituationer. Behoven av att stärka och utveckla individ och grupp i tider av förändring har givit företag ytterligare skäl att proaktivt stärka dess psykiska stabilitet. Vårt koncept famnar således både problem och utveckling, ibland samtidigt.

 

Winn insikt

 

Vårt mål är, förutom att agera professionellt inom vårt konceptområde, att identifiera problem och möjligheter och därefter föreslå realistiska åtgärdsplaner. På så sätt kan våra kunder – stora som små, winna insikt om de sammanhang och relationer de verkar i och hur viktig den psykiska hälsan är. Insikten innebär flera vinster, för individen, gruppen och företaget men framförallt innebär insikten att fler får möjlighet att må bra och verka väl i sina sammanhang.

 

 

 

 

Wincent AB © 2009