Om Wincent

 

 

 

 

MONA LINNEA WALLO 

 

 

Mona Linnea Wallo är VD för Wincent AB. Ett företag som famnar både terapi och företagspsykoanalys. Utifrån sin långa erfarenhet och breda kompetens har Mona Linnea utvecklat konceptet för stöd och vägledning för både privatpersoner och företag.

 

Under lång tid har samarbete med olika specialister inom området psykisk och fysisk hälsa skapat förutsättningar för en kvalificerad underleverantörsgrupp. Det innebär att olika typer av behandlingar och åtgärder kan kombineras för att möta många skilda behov.

 

Mona Linnea arbetar professionellt som legitimerad psykodynamisk och kognitiv psykoterapeut, företagspsykoanalytiker, hypnosterapeut, lärare och handledare. 

 

Utöver sitt arbete som psykoterapeut har Mona Linnea vidareutbildat sig inom bland annat juridik, organisationspsykologi, pedagogik samt ledarskap. Hon har även erhållit Milton H. Erickson stipendium 2008 för fortsatt forskning inom mor-dotterrelationen när denna inte fungerar väl och leder till komplikationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wincent AB © 2009